Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/13610
Назва: Процесс принятия управленческих решений в медицинском учреждении
Інші назви: Процесс принятия управленческих решений в медицинском учреждении
The process of managerial decision-making in a medical institution
Автори: Штогрін Д. О.
Штогрин Д. А.
Shtogrin D. O.
Теми: управлінське рішення
процес прийняття управлінських рішень
підходи до прийняття управлінських рішень
інформаційна система КОТЕМ
управленческое решение
процесс принятия управленческих решений
подходы к принятию управленческих решений
информационная система КОТЕМ
management decision
the process of managerial decision-making
approaches to managerial decision-making
information system KOTEM
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Штогрін Д. О. Процес прийняття управлінських рішень у медичному закладі: дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра: спец. 6.030601 «Менеджмент» / Д. А. Штогрин. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016.
Короткий огляд (реферат): Бакалаврська дипломна робота присвячена вивченню теоретичних основ процесу прийняття управлінських рішень в медичних закладах. Досліджено сутність поняття «управлінське рішення», розширено перелік класифікаційних ознак управлінських рішень, що приймаються в медичних закладах, проаналізовано підходи до прийняття управлінських рішень. Здійснено фінансово-економічний аналіз діяльності ТОВ «Небозвід» за 2013-2014 роки. В якості заходів, спрямованих на удосконалення процесу прийняття управлінських рішень в ТОВ «Небозвід» запропоновано впровадження інформаційної системи КОТЕМ в діяльність медичного центру та здійснено оцінку економічної ефективності її впровадження.
Бакалаврская дипломная работа посвящена изучению теоретических основ процесса принятия управленческих решений в медицинских учреждениях. Исследована сущность понятия «управленческое решение», расширен перечень классификационных признаков управленческих решений, принимаемых в медицинских учреждениях, проанализированы подходы к принятию управленческих решений. Осуществлен финансово-экономический анализ деятельности ООО «Небосвод» за 2013-2014 годы. В качестве мероприятий, направленных на усовершенствование процесса принятия управленческих решений в ООО «Небосвод» предложено внедрение информационной системы КОТЕМ в деятельность медицинского центра и осуществлена оценка экономической эффективности ее внедрения.
The bachelor's degree diploma is devoted to study of the theoretical foundations of the process of managerial decision-making in health institutions. The essence of the concept «management decision» is investigated, the list of classifications of administrative decisions taken in medical institutions is expanded, the approaches to managerial decision making are analyzed. The financial-economic analysis of activity of LTD «Nebosvod» is carried out for 2013-2014. As measures aimed for improving the process of managerial decision-making in the company «Nebosvod» the implementation of the information system KOTEM in the activities of the medical center is the proposed and assessment of the economic effectiveness of its implementation is made.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13610
Розташовується у зібраннях:Дипломні роботи (бакалавр) - 2016 р. (МЛЕ)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Штогрін Д.О..pdf147,81 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.