Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/13602
Назва: Організація збутової діяльності на підприємстві
Інші назви: Организация сбытовой деятельности на предприятии
Organization of marketing activity at the enterprise
Автори: Четверіков Р. В.
Четвериков Р. В.
Chetverikov R. V.
Теми: збутова діяльність
збут
збутова політика
методи збуту
канал збуту
маркетинг
сбытовая деятельность
сбыт
сбытовая политика
методы сбыта
канал сбыта
маркетинг
sales operations
marketing
sales strategy
sales techniques
sales channel
marketing
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Четверіков Р. В. Організація збутової діяльності на підприємстві: дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра: спец. 6.030601 «Менеджмент» / Р. В. Четверіков. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016.
Короткий огляд (реферат): Метою дипломної роботи є дослідження організаційно-економічних основ збутової діяльності, проведення аналізу цієї діяльності на конкретному підприємстві та обґрунтування заходів удосконалення збуту і досягнення результативності. Реалізація мети зумовило постановку та вирішення таких завдань: визначити сутність та характеристику збутової діяльності на підприємстві; дослідити нормативно-правову базу здійснення збутової діяльності; проаналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства; виявити найбільш ефективні методи та засоби збуту; обґрунтувати шляхи удосконалення збутової діяльності на підприємстві. Об’єктом дослідження є процес здійснення збутової діяльності на підприємстві. Предметом дослідження є комплекс теоретичних положень, методичних методів, інструментів щодо удосконалення збутової діяльності підприємства.
Целью дипломной работы является исследование организационно-экономических основ сбытовой деятельности, проведение анализа этой деятельности на конкретном предприятии и обоснование мероприятий по совершенствованию сбыта и достижения результативности. Реализация цели обусловило постановку и решение следующих задач: определить сущность и характеристику сбытовой деятельности на предприятии; исследовать нормативно-правовую базу осуществления сбытовой деятельности; проанализировать финансово-хозяйственную деятельность предприятия; выявить наиболее эффективные методы и средства сбыта; обосновать пути совершенствования сбытовой деятельности на предприятии. Объектом исследования является процесс осуществления сбытовой деятельности на предприятии. Предметом исследования является комплекс теоретических положений, методических методов, инструментов по совершенствованию сбытовой деятельности предприятия.
The aim of the thesis is to study the organizational and economic bases of marketing activities, analysis of the activity of a specific enterprise and justification of measures to improve the marketing and achieve efficiency. Implementation of goals led to the formulation and solution of the following tasks: determine the nature and characteristics of marketing activities in the enterprise; examine the regulatory framework of the marketing activities; analyze the financial and economic activity of the enterprise; identify the most effective methods and marketing tools; to justify the ways of improvement of marketing activity at the enterprise. The object of research is the implementation of marketing activities in the enterprise. The subject of the research is a set of theoretical positions, teaching methods, tools for improving the marketing of the company.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13602
Розташовується у зібраннях:Дипломні роботи (бакалавр) - 2016 р. (МЛЕ)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Четвериков Р..pdf156,57 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.