Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/11369
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorОленіч В. І.-
dc.contributor.authorОленич В. И.-
dc.contributor.authorOlenich V. I.-
dc.date.accessioned2016-04-15T09:55:46Z-
dc.date.available2016-04-15T09:55:46Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationОленіч В. І. Формування стратегічного управління міжнародним бізнесом підприємства: дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра: спец. 8.03050301 «Міжнародна економіка» / В. І. Оленіч. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016.en_US
dc.identifier.urihttp://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11369-
dc.description.abstractПредметом дослідження дипломної магістерської роботи є відносини, які виникають при розробці стратегії управління міжнародним бізнесом підприємства. В дипломній роботі обґрунтовано використання інструментів стратегічного управління з метою підвищення конкуретоспроможності підприємства на зовнішніх ринках, в тому числя для підвищеня обсягів експорту продукції. В роботі доведено, що застосування стратегій управління міжнародним бізнесом дає можливість підвищити ефективність фінансових показників.en_US
dc.description.abstractПредметом исследования дипломной магистерской работы являются отношения, которые возникают при разработке стратегии управления международным бизнесом предприятия. В дипломной работе обоснованы использования инструментов стратегического управления с целью повышения конкурентоспособности предприятия на внешних рынках, в том числе для повышения объемов экспорта продукции. В работе доказано, что использование стратегий управления международным бизнесом предоставляет возможность повысить эффективность финансовых показателей.en_US
dc.description.abstractThe subject of the research this master’s degree work is the relationship, that appears in time of developing the strategic management of international business of the enterprise. In diploma it is justified the use of strategic management tools in order to improve the competitiveness of enterprise on the foreign markets, including reducing the volume of the goods export. It is proved that the use of strategic management of international business of the enterprise makes it possible to boost the efficiency of financial performance.en_US
dc.language.isouken_US
dc.publisherХНЕУ ім. С. Кузнецяen_US
dc.subjectміжнародний бізнесen_US
dc.subjectконкурентоспроможністьen_US
dc.subjectстратегіяen_US
dc.subjectстратегічне управлінняen_US
dc.subjectінструменти управлінняen_US
dc.subjectзовнішні ринкиen_US
dc.subjectефективністьen_US
dc.subjectекспортen_US
dc.subjectмеждународный бизнесen_US
dc.subjectконкурентоспособностьen_US
dc.subjectстратегияen_US
dc.subjectстратегическое управлениеen_US
dc.subjectинструменты управленияen_US
dc.subjectвнешние рынкиen_US
dc.subjectэффективностьen_US
dc.subjectэкспортen_US
dc.subjectinternational businessen_US
dc.subjectcompetitivenessen_US
dc.subjectstrategyen_US
dc.subjectstrategic managementen_US
dc.subjectmanagement toolsen_US
dc.subjectforeign marketsen_US
dc.subjectefficiencyen_US
dc.subjectexporten_US
dc.titleФормування стратегічного управління міжнародним бізнесом підприємстваen_US
dc.title.alternativeФормирование стратегического управления международным бизнесом предприятияen_US
dc.title.alternativeThe Formation of the Strategic Management of International Business of the Enterpriseen_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Дипломні магістерські роботи - 2016 р. (МЕМЗЕД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Репозитарій. Оленіч МЕВ 6-1.pdf146,06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.