Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/10437
Title: Дисертації, захищені у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця (1947-2015)
Other Titles: Диссертации, защищенные в Харьковском национальном экономическом университете имени Семена Кузнеца (1947-2015)
Authors: Божко Н. М.
Кізієва Л. І.
Сергієнко І. Г.
Загоруйко І. В.
Божко Н. Н.
Кизиева Л. И.
Сергиенко И. Г.
Загоруйко И. В.
Keywords: бібліотечна справа
бібліографія
бібліографічний покажчик
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
історія ХНЕУ ім. С. Кузнеця
дисертації з економічних наук
библиотечное дело
библиография
библиографический указатель
Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеця
история ХНЕУ им. С. Кузнеца
диссертации по экономическим наукам
Issue Date: 1-Dec-2015
Abstract: Покажчик створено до 85-річчя з дня заснування Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Мета видання – ознайомити громадськість з науковою діяльністю закладу за роки існування, а саме: надані бібліографічні описи дисертаційних робіт, що були захищені в ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Матеріал подається у хронологічно-алфавітному порядку. Видання упорядковано іменним допоміжним покажчиком.
Указатель создан к 85-летию со дня основания Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца. Цель издания - ознакомить общественность с научной деятельностью заведения за годы существования, а именно: представлены библиографические описания диссертационных работ, которые были защищены в ХНЕУ им. С. Кузнеца. Материал представлен в хронологически-алфавитном порядке. Издание обеспечено именным вспомогательным указателем.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10437
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Покажчик дисертацій.pdf2,36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.