Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/10074
Title: Робоча програма навчальної дисципліни "Макроекономіка" для студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання : [Електронне видання]
Authors: Кліменко О. М.
Крюкова О. М.
Keywords: макроекономічні показники
макроекономічна рівновага
безробіття
інфляція
циклічність
ринок праці
товарний ринок
монетарна політика
фіскальна політика
Issue Date: 2015
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Робоча програма навчальної дисципліни "Макроекономіка" для студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання : [Електронне видання] / уклад. О. М. Кліменко, О. М. Крюкова. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 58 с. (Укр. мов.)
Abstract: Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами. Вміщено плани лекцій, практичних, лабораторних та семінарських занять, матеріали для закріплення знань (самостійну роботу, контрольні запитання), методичні рекомендації щодо оцінювання знань студентів, професійні компетентності, якими повинен володіти студент після вивчення дисципліни. Рекомендовано для студентів економічних напрямів підготовки.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10074
Appears in Collections:Методичні матеріали (ДУПАЕП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015- Кліменко О. М., Крюкова О. М.pdf644,15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.