Browsing by Author Zolotaryova I. O.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Case study: розробка концепції корпоративного web-порталу банку «Сredit Аgricole»Золотарьова І. О.; Плеханова Г. О.; Плоха О. Б.; Золотарева И. А.; Плеханова А. О.; Плохая Е. Б.; Zolotaryova I. O.; Plekhanova G. O.; Plokha O. B.
2016Serious games: Evaluation of the learning outcomesPlokha O. B.; Zolotaryova I. O.; Плоха О. Б.; Золотарьова І. О.; Плохая Е. Б.; Золотарева И. А.
2008Автоматизація документообігу. Навчальний посібникЗолотарьова І. О.; Бутова Р. К.; Золотарева И. А.; Бутова Р. К.; Zolotaryova I. O.; Butova R. K.
2015Використання можливостей Microsoft Onenote для організації дистанційної індивідуальної та групової роботи студентівЗолотарьова І. О.; Плоха О. Б.; Золотарева И. А.; Плохая Е. Б.; Zolotaryova I. O.; Plokha O. B.
2012Використання хмарних сервісів в освіті: ризики та критерії вибору провайдера хмарних послугЗолотарьова І. О.; Маслюк Н. В.; Золотарева И. А.; Zolotaryova I. O.; Masliuk N. V.
2012Использование современных информационных технологий для создания он-лайн курсовЗолотарева И. А.; Труш А. Н.; Золотарьова І. О.; Труш А. М.; Zolotaryova I. O.; Trush A. M.
2010Комплексна програма наскрізної практики для студентів напряму підготовки "Комп’ютерні науки" денної форми навчанняЗолотарьова І. О.; Федорченко В. М.; Мінухін С. В.; Кавун С. В.; Павленко Л. А.; Бутова Р. К.; Гаврилова А. А.; Золотарева И. А.; Федорченко В. Н.; Минухин С. В.; Кавун С. В.; Павленко Л. А.; Бутова Р. К.; Гаврилова А. А.; Zolotaryova I. O.; Fedorchenko V. M.; Minukhin S. V.; Kavun S. V.; Pavlenko L. A.; Butova R. K.; Gavrilova A. A.
2011Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту для студентів спеціальностей "Інформаційні управляючі системи і технології", "Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг" усіх форм навчанняЗолотарьова І. О.; Ушакова І. О.; Мінухін С. В.; Знахур С. В.; Павленко Л. А.; Тарасов О. В.; Парфьонов Ю. Е.; Поляков А. О.; Золотарева И. А.; Минухин С. В.; Парфенов Ю. Э.; Zolotaryova I. O.; Ushakova I. O.; Minukhin S. V.; Znakhur S. V.; Pavlenko L. A.; Tarasov O. V.; Parfonov Y. E.; Polakov A. O.
2014Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" всіх форм навчанняЗолотарьова І. О.; Парфьонов Ю. Е.; Ушакова І. О.; Тарасов О. В.; Золотарева И. А.; Парфенов Ю. Э.; Ушакова И. А.; Тарасов А. В.; Zolotaryova I. O.; Parfonov Y. E.; Ushakova I. O.; Tarasov O. V.
2011Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" спеціальності "Інформаційні управляючі системи і технології" денної форми навчанняМінухін С. В.; Золотарьова І. О.; Знахур С. В.; Дорохов О. В.; Минухин С. В.; Золотарева И. А.; Minukhin S. V.; Zolotaryova I. O.; Znakhur S. V.; Dorokhov O. V.
2008Робоча програма навчальної дисципліни "Автоматизація документообігу" для студентів напряму підготовки "Комп’ютерні науки" всіх форм навчанняЗолотарьова І. О.; Бутова Р. К.; Золотарева И. А.; Бутова Р. К.; Zolotaryova I. O.; Butova R. K.
2011Робоча програма навчальної дисципліни "Інформаційні системи в економіці" для студентів напряму підготовки "Комп’ютерні науки" всіх форм навчанняЗолотарьова І. О.; Бутова Р. К.; Плеханова Г. О.; Золотарева И. А.; Бутова Р. К.; Плеханова А. О.; Zolotaryova I. O.; Butova R. K.; Plekhanova G. O.
2010Робоча програма навчальної дисципліни "Інформаційні системи в сучасному бізнесі" для студентів спеціальності "Інформаційні управляючі системи та технології" усіх форм навчанняЗолотарьова І. О.; Бутова Р. К.; Плеханова Г. О.; Золотарева И. А.; Бутова Р. К.; Плеханова А. О.; Zolotaryova I. O.; Butova R. K.; Plekhanova G. O.
2008Робоча програма навчальної дисципліни "Інформаційні системи та технології на підприємстві" для студентів напряму підготовки "Економіка підприємства" всіх форм навчанняЗолотарьова І. О.; Плеханова Г. О.; Золотарева И. А.; Плеханова А. О.; Zolotaryova I. O.; Plekhanova G. O.
2014Робоча програма навчальної дисципліни "Інформаційні системи та технології у банківській сфері" для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчанняЗолотарьова І. О.; Бутова Р. К.; Гаврилова А. А.; Золотарева И. А.; Бутова Р. К.; Гаврилова А. А.; Zolotaryova I. O.; Butova R. K.; Gavrilova A. A.
2011Робоча програма навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології в туризмі" для студентів спеціальності "Туризм" денної форми навчанняЗолотарьова І. О.; Чен Р. М.; Золотарева И. А.; Чен Р. Н.; Zolotaryova I. O.; Chen R. M.
2015Студенческие стартапы: организационная поддержка в университете [Електронний ресурс]: науч.-метод. пос.Байстрюченко Н. О.; Говорун Т. П.; Золотарьова І. О.; Телиженка А. М.; Золотарева И. А.; Теліженко А. М.; Baystryuchenko N. O.; Govorun T. P.; Zolotaryova I. O.
2013Сучасні методи та моделі обробки даних в інформаційних системах : монографіяБеседовський О. М.; Золотарьова І. О.; Євсеєв С. П.; Дорохов О. В.; Король О. Г.; Павленко Л. А.; Парфьонов Ю. Е.; Плеханова Г. О.; Тарасов О. В.; Ушакова І. О.; Щербаков О. В.; Беседовский А. Н.; Золотарева И. А.; Евсеев С. П.; Дорохов А. В.; Парфенов Ю. Э.; Тарасов А. В.; Ушакова И. А.; Щербаков А. В.; Besedovskiy O. M.; Zolotaryova I. O.; Evseev S. P.; Dorokhov O. V.; Korol O. G.; Parfonov Y. E.; Pavlenko L. A.; Plekhanova G. O.; Tarasov O. V.; Ushakova I. O.; Shcherbakov O. V.
2012Сучасні інформаційні системи підприємстваЗолотарьова І. О.; Стадник Д. О.; Стадник Д. А.; Золотарева И. А.; Zolotaryova I. O.; Stadnyk D. O.
2011Інформаційні системи в економіці: навчальний посібникПономаренко В. С.; Золотарьова І. О.; Бутова Р. К.; Плеханова Г. О.; Золотарева И. А.; Ponomarenko V. S.; Zolotaryova I. O.; Butova R. K.; Plekhanova G. O.