Browsing by Author Sasina L. O.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Formation of social-psychological competence of the future managersSasina L. O.; Сасіна Л. О.; Сасина Л. А.
2016Визначення соціально-психологічних засад педагогічного впливу на людинуСасіна Л. О.; Сасина Л. А.; Sasina L. O.
2017Визначення соціотипового в поведінці нинішніх студентів.Сасіна Л. О.; Сасина Л. А.; Sasina L. O.
2016Визначення філософсько-педагогічних засад виховного процесуСасіна Л. О.; Сасина Л. А.; Sasina L. O.
2018Депривація як чинник соціальних рухів в УкраїніСасіна Л. О.; Мажник Н. А.; Сасина Л. А.; Мажник Н. А.; Sasina L. O.; Mazhnyk N. A.
2017Дослідження проблем ментальності українцівСасіна Л. О.; Сасина Л. А.; Sasina L. O.
2017Дослідження проблем ментальності українцівСасіна Л. О.; Сасина Л. А.; Sasina L. O.
2017Економічна культура як соціально-психологічний феномен.Сасіна Л. О.; Сасина Л. А.; Sasina L. O.
2017Забезпечення соціальної справедливості в суспільстві: теоретичний контекстСасіна Л. О.; Сасина Л. А.; Sasina L. O.
2016Маніпуляція як засіб впливу на поведінку людини.Сасіна Л. О.; Сасина Л. А.; Sasina L. O.
2017Проблема розвитку інтелектуального потенціалу в Україні: соціологічний контекстСасіна Л. О.; Сасина Л. А.; Sasina L. O.
2017Проблема соціальної справедливості в УкраїніСасіна Л. О.; Сасина Л. А.; Sasina L. O.
2017Проблема соціальної справедливості в УкраїніСасіна Л. О.; Сасина Л. А.; Sasina L. O.
2017Реалізація соціальної функції держави в УкраїніСасіна Л. О.; Сасина Л. А.; Sasina L. O.
2017Реалізація соціальної функції держави в УкраїніСасіна Л. О.; Сасина Л. А.; Sasina L. O.
2018Соціологічне дослідження ставлення студентів до навчанняСасіна Л. О.; Сасина Л. А.; Sasina L. O.
2013-03-15Управління формуванням і розвитком професійної компетентності фахівців економічних спеціальностей в умовах неперервної освітиДороніна М. С.; Сасіна Л. О.; Полякова Г. А.; Михайленко Д. Г.; Шумська Г. М.; Полубєдова А. О.; Голубєв С. М.; Ракітіна Л. І.; Мозгова О. О.; Гронь О. В.; Білоконенко Г. В.; Колєсніченко Т. О.; Щоткіна О. В.; Ковальова В. І.; Воліков С. В.; Doronina M. S.; Sasina L. O.; Poliakova H. A.; Mykhailenko D. G.; Shumska G. M.; Polubedova A. O.; Holubiev S. M.; Rakitina L. I.; Mozgova O. O.; Hron O. V.; Bilokonenko H. V.; Koliesnichenko T. O.; Shchotkina O. V.; Kovalova V. I.; Volikov S. V.