Browsing by Author Kovaleva K. O.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2018The heteroskedasticity test implementation for linear regression model using MATLABMalyarets L. M.; Kovaleva K. O.; Lebedeva I. L.; Misiura Ie. Iu.; Dorokhov O. V.; Малярець Л. М.; Ковалева К. А.; Лебедева І. Л.; Мисюра Е. Ю.; Дорохов О. В.; Малярец Л. М.; Ковалева К. А.; Лебедева И. Л.; Мисюра Е. Ю.; Дорохов А. В.
2016Визначення оптимального портфеля цінних паперів з використанням функції quadprog в середовищі matlabКовальова К. О.; Ковалева Е. А.; Kovaleva K. O.
2018Дослідження операцій та методи оптимізації : лабораторний практикум в середовищі MATLABМалярець Л. М.; Ковальова К. О.; Малярец Л. М.; Ковалева Е. А.; Malyarets L. M.; Kovaleva K. O.
2017Жадное построение расписания в программной среде MATLABКовалева Е. А.; Мисюра Е. Ю.; Ковалева К. О.; Місюра Є. Ю.; Kovaleva K. O.; Misiura Ie. Iu.
2015Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Економетрика" в середовищі MATLAB : навчальний посібникМалярець Л. М.; Ковальова К. О.; Малярец Л. М.; Ковалева Е. А.; Malyarets L. M.; Kovaleva K. O.
2016Математичні методи і моделі в управлінні економічними процесамиМалярець Л. М.; Місюра Є. Ю.; Койбічук В. В.; Тижненко О. Г.; Норік Л. О.; Лебедєва І. Л.; Воронін А. В.; Гунько О. В.; Шевченко О. К.; Беседовська Т. Б.; Железнякова Е. Ю.; Ковальова К. О.; Малярец Л. М.; Мисюра Е. Ю.; Койбичук В. В.; Тыжненко А. Г.; Норик Л. А.; Лебедева И. Л.; Воронин А. В.; Гунько О. В.; Шевченко А. К.; Беседовская Т. Б.; Железнякова Э. Ю.; Ковалева К. А.; Malyarets L. M.; Misiura Ie. Iu.; Koybichuk V. V.; Tyzhnenko O. G.; Norik L. O.; Lebedeva I. L.; Voronin A. V.; Gunko O. V.; Shevchenko O. K.; Besedovska T. B.; Zhelezniakova E. Y.; Kovaleva K. O.
2013Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Вища та прикладна математика" для студентів галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" всіх форм навчанняКовальова К. О.; Ковалева Е. А.; Kovaleva K. O.
2014Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Вища та прикладна математика" для студентів галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" всіх форм навчанняКовальова К. О.; Ковалева Е. А.; Kovaleva K. O.
2017Новые подходы к расчету себестоимости централизированного теплоснабженияКовалева Е. А.; Мисюра Е. Ю.; Ковальова К. О.; Місюра Є. Ю.; Kovaleva K. O.; Misiura Ie. Iu.
2017Прикладна математика : робоча програма для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівняКовальова К. О.; Ковалева Е. А.; Kovaleva K. O.
2015Регрессионная модель себестоимости электронных мультимедийных изданийКовалева Е. А.; Ковальова К. О.; Kovaleva K. O.
2017Решение задачи о максимальном паросочетании в программной среде MatlabКовалева Е. А.; Ковальова К. О.; Kovaleva K. O.