Browsing by Author Chankina I. V.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Диагностика состояния внешней среды как элемент управления развитием промышленного предприятияРаевнева Е. В.; Чанкина И. В.; Rayevnyeva O. V.; Chankina I. V.
2011Діагностика та прогнозування стану розвитку промислового підприємства з урахуванням впливу трансформаційних ефектів національної економікиРаєвнєва О. В.; Чанкіна І. В.; Раевнева Е. В.; Чанкина И. В.; Rayevnyeva O. V.; Chankina I. V.
2015Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Статистика ринку товарів та послуг" для студентів напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчанняРаєвнєва О. В.; Чанкіна І. В.; Мілевська Т. С.; Раевнева Е. В.; Чанкина И. В.; Милевская Т. С.; Rayevnyeva O. V.; Chankina I. V.; Milevska T. S.
2014Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Статистичне моделювання та прогнозування" для студентів напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчанняРаєвнєва О. В.; Гольтяєва Л. А.; Чанкіна І. В.; Раевнева Е. В.; Гольтяева Л. А.; Чанкина И. В.; Rayevnyeva O. V.; Goltyaeva L. A.; Chankina I. V.
2015Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Аналіз та прогнозування рядів динаміки" для студентів напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчанняРаєвнєва О. В.; Бровко О. І.; Чанкіна І. В.; Раевнева Е. В.; Бровко О. И.; Чанкина И. В.; Rayevnyeva O. V.; Brovko O. I.; Chankina I. V.
2012Лабораторний практикум з модуля 1 "Методи описової статистики та статистичний аналіз рядів розподілу" навчальної дисципліни "Статистика" для студентів напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчанняРаєвнєва О. В.; Горохова О. І.; Чанкіна І. В.; Шаповалова В. О.; Дмитрусенко К. О.; Бобкова О. Ю.; Rayevnyeva O. V.; Gorokhova O. I.; Chankina I. V.; Shapovalova V. O.; Dmitrusenko K. O.; Bobkova O. Y.
2012Лабораторний практикум з модуля 2 "Методи і моделі статистичного дослідження рядів динаміки" навчальної дисципліни "Статистика" для студентів напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчанняРаєвнєва О. В.; Горохова О. І.; Чанкіна І. В.; Шаповалова В. О.; Дмитрусенко К. О.; Бобкова О. Ю.; Rayevnyeva O. V.; Gorokhova O. I.; Chankina I. V.; Shapovalova V. O.; Dmitrusenko K. O.; Bobkova O. Y.
2013Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Cтатистичний аналіз структури соціально-економічних явищ та процесів" для студентів спеціальності 8.03050601 "Прикладна статистика" денної форми навчанняРаєвнєва О. В.; Чанкіна І. В.; Гольтяєва Л. А.; Раевнева Е. В.; Чанкина И. В.; Гольтяева Л. А.; Rayevnyeva O. V.; Chankina I. V.; Goltyaeva L. A.
2014Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Аналіз та прогнозування рядів динаміки" для студентів напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчанняРаєвнєва О. В.; Чанкіна І. В.; Бровко О. І.; Раевнева Е. В.; Чанкина И. В.; Бровко О. И.; Rayevnyeva O. V.; Chankina I. V.; Brovko O. I.
2013Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Бізнес-статистика" для студентів спеціальності 8.03050601 "Прикладна статистика" денної форми навчанняРаєвнєва О. В.; Чанкіна І. В.; Гольтяєва Л. А.; Раевнева Е. В.; Чанкина И. В.; Гольтяева Л. А.; Rayevnyeva O. V.; Chankina I. V.; Goltyaeva L. A.
2016Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Системний аналіз соціально-економічних процесів" для студентів напряму підго-товки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчанняРаєвнєва О. В.; Чанкіна І. В.; Мілевський С. В.; Гольтяєва Л. А.; Раевнева Е. В.; Чанкина И. В.; Милевский С. В.; Гольтяева Л. А.; Rayevnyeva O. V.; Chankina I. V.; Milevskiy S. V.; Goltyaeva L. A.
2014Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Статистика ринків товарів та послуг" для студентів напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчанняРаєвнєва О. В.; Чанкіна І. В.; Мілевська Т. С.; Раевнева Е. В.; Чанкина И. В.; Милевская Т. С.; Rayevnyeva O. V.; Chankina I. V.; Milevska T. S.
2014Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Статистичне моделювання та прогнозування" (модулі 3, 4) для студентів напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчанняРаєвнєва О. В.; Чанкіна І. В.; Гольтяєва Л. А.; Раевнева Е. В.; Чанкина И. В.; Гольтяева Л. А.; Rayevnyeva O. V.; Chankina I. V.; Goltyaeva L. A.
2013Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Статистичне моделювання та прогнозування" для студентів напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчанняРаєвнєва О. В.; Стрижиченко К. А.; Чанкіна І. В.; Гольтяєва Л. А.; Раевнева Е. В.; Чанкина И. В.; Гольтяева Л. А.; Rayevnyeva O. V.; Stryzhychenko K. A.; Chankina I. V.; Goltyaeva L. A.
2016Методичні рекомендації до написання курсових робіт з навчальної дисципліни "Статистичне моделювання та прогнозування" для студентів напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчанняРаєвнєва О. В.; Гольтяєва Л. А.; Чанкіна І. В.; Степуріна С. О.; Раевнева Е. В.; Гольтяева Л. А.; Чанкина И. В.; Степурина С. А.; Rayevnyeva O. V.; Goltyaeva L. A.; Chankina I. V.; Stepurina S. O.
2011Модель діагностики розвитку промислового підприємстваРаєвнєва О. В.; Чанкіна І. В.; Раевнева Е. В.; Чанкина И. В.; Rayevnyeva O. V.; Chankina I. V.
2012Моделювання аттрактора розвитку промислового підприємства на прикладі ВАТ «Коннектор»Чанкіна І. В.; Чанкина И. В.; Chankina I. V.
2013Моделі управління розвитком промислового підприємства в умовах трансформаційної економіки: монографіяРаєвнєва О. В.; Чанкіна І. В.; Раевнева Е. В.; Чанкина И. В.; Rayevnyeva O. V.; Chankina I. V.
2012Моделі управління розвитком промислового підприємства під впливом трансформаційних ефектів національної економікиЧанкіна І. В.; Chankina I. V.
2013-05-15Організаційно-економічні основи інноваційного розвитку регіонів україни (на прикладі Харківської області)Пономаренко В. С.; Коюда О. П.; Коюда В. О.; Воліков В. В.; Басова О. С.; Мазко Т. І.; Костіна О. М.; Курган Н. В.; Боярська М. О.; Чанкіна І. В.; Ткаченко Л. С.; Пилипенко С. М.; Осикова А. М.; Воліков С. В.; Ponomarenko V. S.; Koiuda O. P.; Koiuda V. O.; Volikov V. V.; Basоva O. S.; Mazko T. I.; Kostina O. M.; Kurgan N. V.; Boiarska M. O.; Chankina I. V.; Tkachenko L. S.; Pylypenko S. M.; Osykova A. M.; Volikov S. V.