Browsing by Author Шевченко О. К.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Використання матричної гри в управлінні виробництвомШевченко О. К.; Жуков А. В.
2021Вища математика : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" освітньої програми "Міжнародний менеджмент" першого (бакалаврського) рівняШевченко О. К.
2021Вища математика : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" освітньої програми "Міжнародний ІТ-менеджмент" першого (бакалаврського) рівняШевченко О. К.
2013Высшая и прикладная математика. Учебное пособие для иностранных студентов отрасли знаний 0306 «Менеджмент и администрирование». Ч. 2Норик Л. А.; Шевченко А. К.; Норік Л. О.; Шевченко О. К.; Norik L. O.; Shevchenko O. K.
2014Задания и методические рекомендации к их выполнению по учебной дисциплине "Высшая и прикладная математика" для иностранных студентов отраслей знаний 0306 "Менеджмент и администрирование", 1401 "Сфера обслуживания" заочной формы обученияШевченко А. К.; Костенко А. В.; Шевченко О. К.; Костенко О. В.; Shevchenko O. K.; Kostenko O. V.
2022Застосування матричної гри у процесі управління діяльністю підприємстваМартинова О. В.; Шевченко О. К.
2021Застосування методу експертних оцінок в економічних дослідженняхМартинова О. В.; Шевченко О. К.
2019Исследование операций и методы оптимизации: методические рекомендации к практическим заданиям по разделу "Динамическое программирование" для иностранных студентов всех специальностей первого (бакалаврского) уровняШевченко А. К.; Жуков А. В.; Шевченко О. К.; Жуков А. В.; Shevchenko O. K.; Zhukov A. V.
2020Кількісні методи в міжнародних відносинах: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» першого (бакалаврського) рівняШевченко О. К.
2017Математика : практикум для слушателей подготовительного отделенияШевченко А. К.; Гунько О. В.; Жуков А. В.; Шевченко О. К.; Гунько О. В.; Жуков А. В.; Shevchenko A. K.; Gunko O. V.; Zhukov A. V.
2019Математична модель мережевого планування робіт по відновному ремонтуШевченко О. К.; Жуков А. В.; Шевченко А. К.; Shevchenko O. K.; Zhukov A. V.
2020Математична модель управління процесом перевезення матеріалівШевченко О. К.; Жуков А. В.
2016Математичні методи і моделі в управлінні економічними процесамиМалярець Л. М.; Місюра Є. Ю.; Койбічук В. В.; Тижненко О. Г.; Норік Л. О.; Лебедєва І. Л.; Воронін А. В.; Гунько О. В.; Шевченко О. К.; Беседовська Т. Б.; Железнякова Е. Ю.; Ковальова К. О.; Малярец Л. М.; Мисюра Е. Ю.; Койбичук В. В.; Тыжненко А. Г.; Норик Л. А.; Лебедева И. Л.; Воронин А. В.; Гунько О. В.; Шевченко А. К.; Беседовская Т. Б.; Железнякова Э. Ю.; Ковалева К. А.; Malyarets L. M.; Misiura Ie. Iu.; Koybichuk V. V.; Tyzhnenko O. G.; Norik L. O.; Lebedeva I. L.; Voronin A. V.; Gunko O. V.; Shevchenko O. K.; Besedovska T. B.; Zhelezniakova E. Y.; Kovaleva K. O.
2018Оптимізаційна модель заміни своєї машиниШевченко О. К.; Шевченко А. К.; Shevchenko A. K.
2019Оптимізаційна модель перевезення контейнерів по складахШевченко О. К.; Жуков А. В.; Шевченко А. К.; Shevchenko O. K.; Zhukov A. V.
2021Прикладна математикаМалярець Л. М.; Шевченко О. К.; Мартинова О. В.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Математика" для слухачів підготовчого відділенняМалярець Л. М.; Гунько О. В.; Шевченко О. К.; Малярец Л. М.; Гунько О. В.; Шевченко А. К.; Malyarets L. M.; Gunko O. V.; Shevchenko O. K.
2018Робоча програма із навчальної дисципліни "Прикладна математика" для студентів галузі знань 23 "Соціальна робота" спеціальності 232 "Соціальне забезпечення"Шевченко О. К.; Шевченко А. К.; Shevchenko O. K.
2022Теорія ймовірностей та математична статистика: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" освітньої програми "Міжнародний менеджмент" першого (бакалаврського) рівняШевченко О. К.
2022Теорія ймовірностей та математична статистика: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" освітньої програми "Міжнародний ІТ- менеджмент" першого (бакалаврського) рівняШевченко О. К.