Browsing by Author Скорин Ю. И.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 38  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Автоматизация работы диагностического центраСкорин Ю. И.; Джумагелдиев Г. Д.; Щербаков А. В.; Джумагелдіев Г. Д.; Скорин Ю. І.; Щербаков О. В.; Dzhumageldiev G. D.; Skorin Y. I.; Shcherbakov O. V.
2019Автоматизування документообігу підприємства з торгівлі меблямиСкорін Ю. І.; Роденко О. С.; Щербаков О. В.; Скорин Ю. И.; Щербаков А. В.; Skorin Y. I.; Rodenko O. S.; Shcherbakov O. V.
2019Автоматизування документообігу сільскогосподарського підприємства "Лінекс-партнер"Скорін Ю. І.; Неділько А. А.; Щербаков О. В.; Скорин Ю. И.; Недилько А. А.; Щербаков А. В.; Skorin Y. I.; Nedilko А. A.; Shcherbakov O. V.
2019Використання алгоритмів топологічного сортування орієнтованого графу при розробленні робочої програми навчальної дисципліни «Алгоритми та структури даних»Щербаков О. В.; Скорін Ю. І.; Щербаков А. В.; Скорин Ю. И.; Shcherbakov O. V.; Skorin Y. I.
2021Виртуальные компьютерные тренажеры как концеп-ция повышения эффективности учебного процессаСкорин Ю. И.
2018Впровадження електронних засобів тестування з метою підвищення ефективності перевірки знаньСкорін Ю. І.; Щербаков Ю. В.; Скорин Ю. И.; Щербаков О. В.; Skorin Y. I.; Shcherbakov O. V.
2012Впровадження інформаційного супроводу пацієнтівПугачов А. І.; Скорін Ю. І.; Щербаков О. В.; Пугачев А. И.; Скорин Ю. И.; Щербаков А. В.; Pugachev A. I.; Skorin Y. I.; Scherbakov O. V.
2012Віртуальні вимірювальні та діагностичні приладиСкорін Ю. І.; Щербаков О. В.; Магдалиць Т. А.; Скорин Ю. И.; Щербаков А. В.; Магдалиц Т. И.; Skorin Y. I.; Scherbakov O. V.; Mahdalyts T. I.
2012ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕМазур Т. И.; Скорин Ю. И.; Мазур Т. І.; Скорін Ю. І.; Mazur T. I.; Skorin Y. I.
2016Информационное сопровождение пациентов городской поликлиникиСкорин Ю. И.; Диалло М. Ш.; Щербаков А. В.; Діалло М. Ш.; Скорин Ю. І.; Щербаков О. В.; Diallo M. S.; Skorin Y. I.; Shcherbakov O. V.
2017Использование современных информационных технологий при изучении учебных дисциплинСкорин Ю. И.; Стадник В. В.; Скорін Ю. І.; Skorin Y. I.
2016Метод интеллектуальной обработки данных в персональных системах поддержки принятия решенийЩербаков А. В.; Скорин Ю. И.; Щербаков О. В.; Shcherbakov O. V.
2012МЕТОДИКА КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ІНЖЕНЕРА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯЩербаков О. В.; Луценко Є. С.; Скорін Ю. І.; Щербаков А. В.; Луценко Е. С.; Скорин Ю. И.; Shcherbakov O. V.; Lutcenko E. S.; Skorin Y. I.
2016Модуль информационной системы для автоматизации процесса бронирования жильяСкорин Ю. И.; Теймуров С. Р.; Скорін Ю. І.; Teymurov S. R.; Skorin Y. I.
2019Модуль оброблення інформації за результатами лідогенераціїСкорін Ю. І.; Антипіна О. В.; Подорожняк А. О.; Скорин Ю. И.; Антипина А. В.; Подорожняк А. А.; Skorin Y. I.; Antipinа A. V.; Podorozhnyak A. O.
2017Нові можливості об’єктно-орієнтованої мови програмування C#Щербаков О. В.; Скорін Ю. І.; Щербаков А. В.; Скорин Ю. И.; Shcherbakov O. V.; Skorin Y. I.
2016Оперативный анализ состояния атмосферного воздуха в промышленной областиСкорин Ю. И.; Исмаилов З. И.; Подорожняк А. А.; Скорін Ю. І.; Ісмаілов З. І.; Подорожняк А. О.; Ismailov Z. I.; Skorin Y. I.; Podorozhnyak A. O.
2012ОСОБЛИВОСТІ ДОСТУПУ ДО ДАНИХ SQL SERVER ЗА ДОПОМОГОЮ ADO.NET ENTITY FRAMEWORKЛосєв М. Ю.; Скорін Ю. І.; Лосев М. Ю.; Скорин Ю. И.; Losev M. Y.; Skorin Y. I.
2021Повышение эффективности контроля уровня подготовки за счет внедрения в учебный процесс компьютерных способов тестирования знанийСкорин Ю. И.
2018Повышение эффективности обработки информации за счет использования персистентных структур данныхЩербаков А. В.; Скорин Ю. И.; Щербаков О. В.; Скорін Ю. І.; Shcherbakov O. V.; Skorin Y. I.