Browsing by Author Пушкарь А. И.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 65  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Analysis of factors of attracting and retaining the attention of users in the internet environmentPushkar A. I.; Kurbatova Y. L.; Iotova D. K.; Пушкар О. І.; Іотова Д. К.; Курбатова Ю. Л.; Пушкарь А. И.; Иотова Д. К.
2012Decision Support Systems : summary of lecturesPushkar O. I.; Zavgorodnia O.; Пушкар О. І.; Завгородня О. С.; Пушкарь А. И.; Завгородняя О. С.
2012Information systems and technologies : textbookPushkar O. I.; Sibilyev K. S.; Пушкар О. І.; Сібілєв К. С.; Пушкарь А. И.; Сибилев К. С.
2011Information systems and technologies. Summary of lecturesПушкар О. І.; Сібілєв К. С.; Пушкарь А. И.; Сибилев К. С.; Pushkar O. I.; Sibilyev K. S.
2017Innovative methods of managing consumer behaviour in the economy of impressions, or the experience economyPushkar A. I.; Kurbatova Y. L.; Druhova E. S.; Пушкар О. І.; Курбатова Ю. Л.; Другова О. С.; Пушкарь А. И.; Другова Е. С.
2016Multimedia products in impressions economicsPushkar O. I.; Kurbatova Y. L.; Пушкар О. І.; Курбатова Ю. Л.; Пушкарь А. И.
2016Syllabus of the academic discipline "Managing Development" for students of all specialities, all forms of studyPushkar O. I.; Lepeyko T. I.; Sorokina A. S.; Пушкар О. І.; Лепейко Т. І.; Сорокіна А. С.; Пушкарь А. И.; Лепейко Т. И.; Сорокина А. С.
2018Вимоги до оформлення курсових і дипломних проектів : методичні рекомендації для студентів галузі знань 12 "Інформаційні технології" та 18 "Виробництво та технології"Гаврилова А. А.; Євсеєв С. П.; Коц Г. П.; Пушкар О. І.; Руденко О. Г.; Гаврилова А. А.; Евсеев С. П.; Коц Г. П.; Пушкарь А. И.; Руденко О. Г.; Havrylova A. A.; Yevseyev S. P.; Kots G. P.; Pushkar O. I.; Rudenko O. G.
2014Количественная оценка качества мультимедийной продукцииБраткевич В. В.; Пушкарь А. И.; Браткевич В. В.; Пушкар О. І.; Bratkevich V. V.; Pushkar O. I.
2011Комп’ютеризовані системи і технології видавничо-поліграфічних виробництв: монографіяПушкар О. І.; Пушкарь А. И.; Pushkar O. I.
2013КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ МЕЖФИРМЕННЫМИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОКПушкарь А. И.; Курбатова Ю. Л.
2014Метод оцінювання цінності міжфірмових відносин у ланцюгах поставок на основі інструментарію теорії нечітких множинПушкар О. І.; Курбатова Ю. Л.; Пушкарь А. И.; Курбатова Ю. Л.; Pushkar O. I.; Kurbatova Y. L.
2013Методичний підхід до підготовки інноваційних фахівців спеціальності «Технології електронних мультимедійних видань»Пушкар О. І.; Сергієнко О. В.; Пушкарь А. И.; Сергиенко О. В.; Pushkar O. I.; Sergiienko O. V.
2017Методичні рекомендації до виконання консультаційного проекту для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" другого (магістерського) рівняПушкар О. І.; Бондар І. О.; Пушкарь А. И.; Бондарь И. А.; Pushkar O. I.; Bondar I. O.
2012Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Методи наукових досліджень та сучасні технології видавничо-поліграфічної галузі" для студентів галузі знань 0515 "Видавничо-поліграфічна справа" всіх форм навчанняПушкар О. І.; Назарова С. О.; Пушкарь А. И.; Назарова С. А.; Pushkar O. I.; Nazarova S. O.
2008Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів спеціалізації «Менеджмент організацій» усіх форм навчанняПушкар О. І.; Лепейко Т. І.; Миронова О. М.; Пушкарь А. И.; Лепейко Т. И.; Миронова О. Н.; Myronova O. M.; Lepeyko T. I.; Pushkar O. I.
2016Методичні рекомендації до проведення навчальної практики для студентів напряму підготовки 6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа" всіх форм навчанняПушкар О. І.; Андрющенко Т. Ю.; Пушкарь А. И.; Pushkar O. I.; Andriushchenko T. Y.
2016Методичні рекомендації до проведення науково-дослідної практики та семінарів для студентів спеціальності 8.05150102 "Технології електронних мультимедійних видань" денної форми навчанняПушкар О. І.; Браткевич В. В.; Пушкарь А. И.; Pushkar O. I.; Bratkevich V. V.
2011Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Мультимедійне видавництво" для студентів галузі знань 0515 "Видавничо-поліграфічна справа" всіх форм навчанняПушкар О. І.; Прибиткова Н. І.; Пушкарь А. И.; Прибыткова Н. И.; Pushkar O. I.; Pribytkova N. I.
2018Методологія та організація наукових досліджень : робоча програма для здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеняПушкар О. І.; Пушкарь А. И.; Pushkar O. I.