Browsing by Author Потьомкін С. К.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Аналіз структури доходів та витрат домогосподарствПотьомкін С. К.; Козлова І. М.; Потемкин С. К.; Козлова И. Н.; Potiomkin S. K.; Kozlova I. M.
2017Вплив підвищення мінімальної заробітної плати на стимулювання персоналу та економічну активність домогосподарствПотьомкін С. К.; Козлова І. М.; Потемкин С. К.; Козлова И. Н.; Potiomkin S. K.; Kozlova I. M.
2016Задания для самостоятельной работы по учебной дисциплине "Менеджмент" для иностранных студентов направлений подготовки 6.030507 "Маркетинг", 6.030505 "Управление персоналом и экономика труда" дневной формы обученияПотемкин С. К.; Козлова И. Н.; Потьомкін С. К.; Козлова І. М.; Potiomkin S. K.; Kozlova I. M.
2017Менеджмент . Робоча програма для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівняПотьомкін С. К.; Заславська К. А.; Козлова І. М.; Потемкин С. К.; Заславская Е. А.; Козлова И. Н.; Potiomkin S. K.; Zaslavska K. A.; Kozlova I. M.
2017Менеджмент : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівняПотьомкін С. К.; Заславська К. А.; Козлова І. М.; Слюсарєва Л. А.; Потемкин С. К.; Заславская Е. А.; Козлова И. Н.; Слюсарева Л. А.; Potiomkin S. K.; Zaslavska K. A.; Kozlova I. M.; Sliusarieva L. A.
2017Менеджмент : методичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань для студентів спеціальностей 075 "Маркетинг" та 051 "Економіка" першого (бакалаврського) рівняПотьомкін С. К.; Козлова І. М.; Потемкин С. К.; Козлова И. Н.; Potiomkin S. K.; Kozlova I. M.
2014Методические рекомендации к выполнению курсовой работы по учебной дисциплине "Менеджмент и администрирование: Менеджмент" для иностранных студентов направления подготовки 6.030601 "Менеджмент" заочной формы обученияПотьомкін С. К.; Яндола К. О.; Козлова І. М.; Потемкин С. К.; Яндола К. А.; Козлова И. Н.; Potiomkin S. K.; Yandola K. O.; Kozlova I. M.
2014Методические рекомендации к выполнению курсовой работы по учебной дисциплине Менеджмент и администрирование: менеджмент" для иностранных студентов направления подготовки 6.030601 "Менеджмент" дневной формы обученияПотьомкін С. К.; Кир'ян І. С.; Яндола К. О.; Козлова И. Н.; Мазко Т. И.; Потемкин С. К.; Кирьян И. С.; Яндола К. А.; Potiomkin S. K.; Kiriyan I. S.; Iandola K. O.; Kozlova I. M.; Mazko T. I.
2015Методические рекомендации к выполнению практических и ситуационных заданий по учебной дисциплине "Организация труда менеджера" для иностранных студентов направления подготовки 6.030601 "Менеджмент" дневной формы обученияГриньова В. М.; Потьомкін С. К.; Бутенко Д. С.; Козлова І. М.; Гринева В. Н.; Потемкин С. К.; Козлова И. Н.; Gryneva V. M.; Potiomkin S. K.; Butenko D. S.; Kozlova I. M.
2014Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Менеджмент організацій" для студентів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" всіх форм навчанняПотьомкін С. К.; Мазко Т. І.; Потемкин С. К.; Мазко Т. И.; Potiomkin S. K.; Mazko T. I.
2012Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Менеджмент" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчанняПотьомкін С. К.; Слюсарєва Л. А.; Кір'ян І. С.; Яндола К. О.; Potiomkin S. K.; Sliusareva L. A.; Kirian I. S.; Yandola K. O.
2016Методичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної дисципліни "Менеджмент організацій" для студентів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної форми навчанняПотьомкін С. К.; Козлова І. М.; Потемкин С. К.; Козлова И. Н.; Potiomkin S. K.; Kozlova I. M.
2015Методичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної дисципліни "Менеджмент" для студентів напрямів підготовки 6.030507 "Маркетинг" та 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" денної форми навчанняПотьомкін С. К.; Козлова І. М.; Мазко Т. І.; Потемкин С. К.; Козлова И. Н.; Мазко Т. И.; Potiomkin S. K.; Kozlova I. M.; Mazko T. I.
2013Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Організація праці менеджера" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" заочної форми навчанняГриньова В. М.; Потьомкін С. К.; Козлова І. М.; Яндола К. О.; Гринева В. Н.; Потемкин С. К.; Козлова И. Н.; Яндола К. А.; Gryneva V. M.; Potiomkin S. K.; Kozlova I. M.; Yandola K. O.
2012Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Управління персоналом" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчанняПотьомкін С. К.; Козлова І. М.; Яндола К. О.; Potiomkin S. K.; Kozlova I. M.; Yandola K. O.
2017Многофункциональная подготовка персонала как фактор влияния на инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектовПотемкин С. К.; Козлова И. Н.; Потьомкін С. К.; Козлова І. М.; Potiomkin S. K.; Kozlova I. M.
2014Практические задания, производственные ситуации и деловые игры по учебной дисциплине "Менеджмент и администрирование: Менеджмент" для иностранных студентов направления подготовки 6.030601 "Менеджмент" всех форм обученияПотемкин С. К.; Яндола К. А.; Мазко Т. И.; Козлова И. Н.; Бутенко Д. С.; Кирьян И. С.; Потьомкін С. К.; Яндола К. О.; Мазко Т. І.; Козлова І. М.; Бутенко Д. С.; Кирьян І. С.; Potiomkin S. K.; Iandola K. O.; Mazko T. I.; Kozlova I. M.; Butenko D. S.; Kiriyan I. S.
2012Практичні завдання та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни "Організація праці менеджера" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" заочної форми навчанняПотьомкін С. К.; Яндола К. О.; Козлова І. М.; Потемкин С. К.; Яндола К. А.; Козлова И. Н.; Potiomkin S. K.; Yandola K. A.; Kozlova I. M.
2013Практичні завдання, виробничі ситуації та ділові ігри з навчальної дисципліни "Управління персоналом" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчанняПотьомкін С. К.; Кір’ян І. С.; Козлова І. М.; Яндола К. О.; Потемкин С. К.; Кирьян И. С.; Козлова И. Н.; Яндола К. А.; Potiomkin S. K.; Kiryan I. S.; Kozlova I. M.; Yandola K. O.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Менеджмент організацій" для студентів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної форми навчанняПотьомкін С. К.; Козлова І. М.; Потемкин С. К.; Козлова И. Н.; Potiomkin S. K.; Kozlova I. M.