Browsing by Author Попенко Г. С.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Вапняно-гіпсові в'яжучі в технології теплоізоляційних матеріалів системи CaO – Al2O3 – SiO2Логвінков С. М.; Борисенко О. М.; Івашура А. А.; Попенко Г. С.
2018Доминантная роль реакции эвтектоидно-перитектоидного типа в формировании субсосидусного строения системы Al2O3 – SiO2Логвинков С. М.; Остапенко И. А.; Борисенко О. Н.; Попенко Г. С.; Кобзин В. Г.; Логвінков С. М.; Остапенко І. А.; Борисенко О. М.; Кобзін В. Г.; Logvinkov S. M.; Ostapenko I. A.; Borysenko O. M.; Popenko H. S.; Kobzin V. G.
2019Екологія : робоча програма для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняМихайлова Є. О.; Попенко Г. С.; Михайлова Е. А.; Попенко Г. С.; Mykhailova E. O.; Popenko H. S.
2018Екологія людини: робоча програма для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняПопенко Г. С.; Михайлова Є. О.; Михайлова Е. А.; Popenko H. S.; Mykhailova E. O.
2020Екологія. Методичні рекомендації до практичних завдань для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняМихайлова Є. О.; Попенко Г. С.
2018Екологія: робоча програма для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняМихайлова Є. О.; Попенко Г. С.; Михайлова Е. А.; Mykhailova E. O.; Popenko H. S.
2019Екологія:методичні рекомендації до самостійної роботи студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняМихайлова Є. О.; Попенко Г. С.; Михайлова Е. А.; Попенко Г. С.; Mykhailova E. O.; Popenko H. S.
2019Известково-гипсовые вяжущие в технологии теплоизоляционных материалов системы CaO – Al2O3 – SiO2Логвинков С. М.; Борисенко О. Н.; Ивашура А. А.; Кобзин В. Г.; Попенко Г. С.
2016Методичні рекомендації до виконання контрольних завдань з навчальних дисциплін "Основи екології", "Екологія" для студентів усіх напрямів підготовки заочної форми навчанняПопенко Г. С.; Белікова Т. Б.; Попенко Г. С.; Беликова Т. Б.; Popenko H. S.; Belikova T. B.
2017Основи моделювання в ергономіці, екології і хімічній технологіїЛогвінков С. М.; Коваленко Г. Д.; Скородумова О. Б.; Третьяков О. В.; Попенко Г. С.; Буц Ю. В.; Протасенко О. Ф.; Михайлова Є. О.; Цапко Н. С.; Івашура А. А.; Крайнюк О. В.; Борисенко О. М.; Агапова О. Л.; Пономаренко Р. В.; Хабарова Г. В.; Гонтар Т. Б.; Филенко В. В.; Власенко С. В.; Власенко К. С.; Безсонний В. Л.; Логвинков С. М.; Коваленко Г. Д.; Скородумова О. Б.; Третьяков О. В.; Попенко Г. С.; Буц Ю. В.; Протасенко О. Ф.; Михайлова Е. А.; Цапко Н. С.; Ивашура А. А.; Крайнюк Е. В.; Борисенко О. Н.; Агапова Е. Л.; Пономаренко Р. В.; Хабарова А. В.; Гонтарь Т. Б.; Филенко В. В.; Власенко С. В.; Власенко Е. С.; Бессонный В. Л.; Logvinkov S. M.; Kovalenko G. D.; Skorodumova O. B.; Tretiakov O. V.; Popenko H. S.; Buts Y. V.; Protasenko O. F.; Mykhailova E. O.; Tsapko N. S.; Ivashura A. A.; Kraynyuk O. V.; Borisenko O. M.; Agapova O. L.; Ponomarenko R. V.; Khabarova A. V.; Gontar T. B.; Fylenko V. V.; Vlasenko S. V.; Vlasenko K. S.; Bezsonnyi V. L.
2018Особенности реакций эвтектоидно-перитектоидного типа системы Al2O3 – SiO2Логвинков С. М.; Остапенко И. А.; Борисенко О. Н.; Попенко Г. С.; Кобзин В. Г.; Логвінков С. М.; Остапенко І. А.; Борисенко О. М.; Кобзін В. Г.; Logvinkov S. M.; Ostapenko I. A.; Borysenko O. M.; Popenko H. S.; Kobzin V. G.
2019Полиморфизм Al2SiO5 и особенности муллитизации минералов силлиманитовой группы в огнеупорахЛогвинков С. М.; Остапенко И. А.; Борисенко О. Н.; Попенко Г. С.; Кобзин В. Г.; Логвінков С. М.; Остапенко І. А.; Борисенко О. М.; Кобзін В. Г.; Logvinkov S. M.; Ostapenko I. A.; Borysenko O. M.; Popenko H. S.; Kobzin V. G.
2016Принципы формирования диссипативных структур и их перспективность в керамических материалахЛогвинков С. М.; Борисенко О. Н.; Попенко Г. С.; Логвінков С. М.; Борисенко О. М.; Logvinkov S. M.; Borisenko O. M.; Popenko H. S.
2018Проблеми екологічного стану ріки Сіверський ДонецьРжанікова М. О.; Попенко Г. С.; Ржаникова М. А.; Rzhanikova M. O.; Popenko H. S.
2016Прогнозирование и перспективы диссипативной структуры в керамических материалахЛогвинков С. М.; Борисенко О. Н.; Попенко Г. С.; Ивашура А. А.; Логвінков С. М.; Борисенко О. М.; Івашура А. А.; Logvinkov S. M.; Borisenko O. M.; Popenko H. S.; Ivashura A. A.
2014Реакционноформируемые керамические мембраны с применением золь-гельных композиций в покрытииЛогвинков С. М.; Борисенко О. Н.; Михайлова Е. А.; Попенко Г. С.; Кобзин В. Г.; Ивашура А. А.; Логвінков С. М.; Борисенко О. М.; Михайлова Є. О.; Попенко Г. С.; Кобзін В. Г.; Івашура А. А.; Logvinkov S. M.; Borisenko O. M.; Mikhailova E. O.; Popenko H. S.; Kobzin V. G.; Ivashura A. A.
2013Робоча програма навчальних дисциплін "Основи екології", "Екологія" для студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчанняПопенко Г. С.; Шевченко І. Ф.; Шевченко И. Ф.; Popenko H. S.; Shevchenko I. F.
2014Робоча програма навчальної дисципліни "Екологія та економіка природокористування" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" всіх форм навчанняПопенко Г. С.; Михайлова Є. О.; Белікова Т. Б.; Попенко Г. С.; Михайлова Е. А.; Беликова Т. Б.; Popenko H. S.; Mykhailova E. O.; Belikova T. B.
2012Робоча програма навчальної дисципліни «Концепції сучасного природознавства» для студентів галузей знань «Економіка і підприємництво», «Менеджмент і адмі-ністрування», напряму підготовки «Туризм» усіх форм навчанняГоков О. М.; Жидко Є. А.; Попенко Г. С.; Гоков А. М.; Жидко Е. А.; Gokov O. M.; Zhydko E. A.
2017Сравнительный анализ экологических рисков от эмиссии аммиака при производстве и эксплуатации бетонных изделийЛогвинков С. М.; Попенко Г. С.; Шабанова Г. Н.; Шумейко В. Н.; Логвінков С. М.; Шабанова Г. М.; Шумейко В. М.; Logvinkov S. M.; Popenko H. S.; Shabanova G. M.; Shumeyko V. M.