Browsing by Author Петренко О. О.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Влияние степени адаптивности системы профессионального обучения работников на изменение финансовых показателей предприятияПетренко А. А.; Петренко О. О.
2016Задания для самостоятельной работы по учебной дисциплине "Менеджмент внешнеэкономической деятельности" для иностранных студентов направления подготовки 6.030601 "Менеджмент" дневной формы обученияШиголь Ф. А.; Петренко А. А.; Шиголь Ф. А.; Петренко О. О.; Shigol F. A.; Petrenko O. O.
2015ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ «360 ГРАДУСІВ» ТА «ASSESSMENT -ЦЕНТРУ» ДЛЯ ОЦІНКИ ФАХІВЦІВ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТЯМИПетренко О. О.; Петренко А. А.; Petrenko O. O.
2015Зниження рівня безробіття в Україні шляхом застосування освітніх програмПетренко О. О.
2015Компетентнісний підхід до преміювання працівників за результатами їх індивідуального навчанняПетренко О. О.
2015Менеджмент: формування компетентностей на основі тренінгів : навчально-практичний посібникГриньова В. М.; Пасько М. І.; Заславська К. А.; Петренко О. О.; Яндола К. О.; Гринева В. Н.; Пасько М. И.; Заславская Е. А.; Петренко А. А.; Яндола К. А.; Gryneva V. M.; Pasko M. I.; Zaslavskaya K. A.; Petrenko O. O.; Yandola K. O.
2015Методичний підхід до визначення пріоритетності управлінських функцій при формуванні адаптивної системи професійного навчання персоналуПетренко О. О.
2013Методологічне та методичне забезпечення управління організаційними знаннями підприємства в умовах інформаціологічної економіки Етап 2. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗНАНЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯЯстремська О. М.; Мартиненко М. В.; Ястремська О. О.; Кавун С. В.; Ріпка Д. О.; Бардадим О. І.; Тімонін К. О.; Коротич А. А.; Захаров В. А.; Петренко О. О.; Назарова Т. Ю.; Кліцун І. В.; Гринько Ю. Б.; Ермаченко Є. В.; Yastremska O. M.; Martinenko M. V.; Yastremska O. O.; Kavun S. V.; Ripka D. O.; Bardadym O. I.; Timonin K. O.; Korotich A. A.; Zacharov V. A.; Petrenko O. O.; Nazarova T. U.; Klizun I. V.; Grinko U. B.; Yermachenko Y. V.
2013ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА КРИТЕРІЇ АДАПТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУПетренко О. О.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчанняШиголь Ф. А.; Петренко О. О.; Шиголь Ф. А.; Петренко А. А.; Shyhol F. A.; Petrenko O. O.
2015Сертифікація фахівців у сфері управління персоналомПетренко О. О.; Петренко А. А.; Petrenko O. O.
2014Формування адаптивної системи професійного навчання працівників на державному та галузевому рівняхПетренко О. О.