Browsing by Author Павленко Л. А.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2012АВТОМАТИЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ БАСЕЙНУ РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ НА ОСНОВІ WEB-ТЕХНОЛОГІЙПавленко Л. А.; Галетич І. К.; Попов К. І.; Галетич И. К.; Попов К. И.; Pavlenko L. A.; Galetych I. K.; Popov K. I.
2013Геоінформаційні системи : навчальний посібникПавленко Л. А.; Pavlenko L. A.
2010Комплексна програма наскрізної практики для студентів напряму підготовки "Комп’ютерні науки" денної форми навчанняЗолотарьова І. О.; Федорченко В. М.; Мінухін С. В.; Кавун С. В.; Павленко Л. А.; Бутова Р. К.; Гаврилова А. А.; Золотарева И. А.; Федорченко В. Н.; Минухин С. В.; Кавун С. В.; Павленко Л. А.; Бутова Р. К.; Гаврилова А. А.; Zolotaryova I. O.; Fedorchenko V. M.; Minukhin S. V.; Kavun S. V.; Pavlenko L. A.; Butova R. K.; Gavrilova A. A.
2012Методи та системи підтримки прийняття рішень в управлінні еколого-економічними процесами підприємств : навчальний посібникПономаренко В. С.; Павленко Л. А.; Беседовський О. М.; Пономаренко В. С.; Павленко Л. А.; Беседовский А. Н.; Ponomarenko V. S.; Pavlenko L. A.; Besedovskiy O. M.
2012МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПОКАЗНИКАМИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В УКРАЇНІПавленко Л. А.; Гаврилова А. А.; Pavlenko L. A.; Gavrilova A. A.
2011Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту для студентів спеціальностей "Інформаційні управляючі системи і технології", "Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг" усіх форм навчанняЗолотарьова І. О.; Ушакова І. О.; Мінухін С. В.; Знахур С. В.; Павленко Л. А.; Тарасов О. В.; Парфьонов Ю. Е.; Поляков А. О.; Золотарева И. А.; Минухин С. В.; Парфенов Ю. Э.; Zolotaryova I. O.; Ushakova I. O.; Minukhin S. V.; Znakhur S. V.; Pavlenko L. A.; Tarasov O. V.; Parfonov Y. E.; Polakov A. O.
2009Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Методи та системи підтримки прийняття рішень в управлінні еколого-економічними процесами промислових підприємств" для студентів спеціальності 8.080407 "Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг" денної форми навчанняПавленко Л. А.; Pavlenko L. A.
2013Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Організація баз даних та знань" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" всіх форм навчанняПавленко Л. А.; Тарасов О. В.; Лосєв М. Ю.; Федько В. В.; Pavlenko L. A.; Tarasov O. V.; Losev M. Y.; Fedko V. V.
2008Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Геоінформаційні системи" для студентів спеціальності "Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг" усіх форм навчанняПавленко Л. А.; Pavlenko L. A.
2008Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Системи обробки еколого-економічної інформації" для студентів спеціалізації "Комп’ютерний еколого-економічний моніторінг" усіх форм навчанняПавленко Л. А.; Pavlenko L. A.
2009Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Методи та системи підтримки прийняття рішень в управлінні еколого-економічними процесами промислових підприємств" для студентів спеціальності 8.080407 усіх форм навчанняПавленко Л. А.; Pavlenko L. A.
2009Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Проектування розподілених систем моніторингу" для студентів спеціальності 8.080407 "Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг" денної форми навчанняПавленко Л. А.; Pavlenko L. A.
2009Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Інформаційні системи в економіці" для студентів напряму підготовки "Економічна кібернетика" денної фоми навчанняПавленко Л. А.; Pavlenko L. A.
2013Робоча програма навчальної дисципліни "Геоінформаційні системи" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп’ютерні науки" всіх форм навчанняПавленко Л. А.; Pavlenko L. A.
2008Робоча програма навчальної дисципліни "Геоінформаційні системи" для студентів спеціальності "Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг" денної форми навчанняПавленко Л. А.; Pavlenko L. A.
2010Робоча програма навчальної дисципліни "Методи та системи підтримки прийняття рішень в управлінні еколого-економічними процесами промислових підприємств" для студентів спеціальності "Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг" усіх форм навчанняПавленко Л. А.; Pavlenko L. A.
2012Робоча програма навчальної дисципліни "Методи та системи підтримки прийняття рішень в управлінні еколого-економічними процесами підприємств" для студентів спеціальності 8.05010105 "Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг" усіх форм навчанняПавленко Л. А.; Pavlenko L. A.
2011Робоча програма навчальної дисципліни "Інформаційний бізнес" для студентів напряму підготовки "Економічна кібернетика" всіх форм навчанняПавленко Л. А.; Гаврилова А. А.; Pavlenko L. A.; Gavrilova A. A.
2010Робоча програма навчальної дисципліни "Інформаційні системи в економіці" для студентів напряму підготовки "Економічна кібернетика" денної форми навчанняПавленко Л. А.; Pavlenko L. A.
2013Сучасні методи та моделі обробки даних в інформаційних системах : монографіяБеседовський О. М.; Золотарьова І. О.; Євсеєв С. П.; Дорохов О. В.; Король О. Г.; Павленко Л. А.; Парфьонов Ю. Е.; Плеханова Г. О.; Тарасов О. В.; Ушакова І. О.; Щербаков О. В.; Беседовский А. Н.; Золотарева И. А.; Евсеев С. П.; Дорохов А. В.; Парфенов Ю. Э.; Тарасов А. В.; Ушакова И. А.; Щербаков А. В.; Besedovskiy O. M.; Zolotaryova I. O.; Evseev S. P.; Dorokhov O. V.; Korol O. G.; Parfonov Y. E.; Pavlenko L. A.; Plekhanova G. O.; Tarasov O. V.; Ushakova I. O.; Shcherbakov O. V.