Browsing by Author Мазко Т. И.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Методические рекомендации к выполнению курсовой работы по учебной дисциплине Менеджмент и администрирование: менеджмент" для иностранных студентов направления подготовки 6.030601 "Менеджмент" дневной формы обученияПотьомкін С. К.; Кир'ян І. С.; Яндола К. О.; Козлова И. Н.; Мазко Т. И.; Потемкин С. К.; Кирьян И. С.; Яндола К. А.; Potiomkin S. K.; Kiriyan I. S.; Iandola K. O.; Kozlova I. M.; Mazko T. I.
2012Методичний підхід до інтегральної оцінки системи маркетингу підприємстваКоюда В. О.; Мазко Т. І.; Коюда В. А.; Мазко Т. И.; Koiuda V. O.; Mazko T. I.
2014Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Менеджмент організацій" для студентів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" всіх форм навчанняПотьомкін С. К.; Мазко Т. І.; Потемкин С. К.; Мазко Т. И.; Potiomkin S. K.; Mazko T. I.
2015Методичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної дисципліни "Менеджмент" для студентів напрямів підготовки 6.030507 "Маркетинг" та 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" денної форми навчанняПотьомкін С. К.; Козлова І. М.; Мазко Т. І.; Потемкин С. К.; Козлова И. Н.; Мазко Т. И.; Potiomkin S. K.; Kozlova I. M.; Mazko T. I.
2014Практические задания, производственные ситуации и деловые игры по учебной дисциплине "Менеджмент и администрирование: Менеджмент" для иностранных студентов направления подготовки 6.030601 "Менеджмент" всех форм обученияПотемкин С. К.; Яндола К. А.; Мазко Т. И.; Козлова И. Н.; Бутенко Д. С.; Кирьян И. С.; Потьомкін С. К.; Яндола К. О.; Мазко Т. І.; Козлова І. М.; Бутенко Д. С.; Кирьян І. С.; Potiomkin S. K.; Iandola K. O.; Mazko T. I.; Kozlova I. M.; Butenko D. S.; Kiriyan I. S.
2014Результати діагностики як основа розвитку системи маркетингу машинобудівного підприємстваКоюда В. О.; Мазко Т. І.; Коюда В. А.; Мазко Т. И.; Koiuda V. O.; Mazko T. I.
2015Робоча програма навчальної дисципліни "Менеджмент" для студентів напрямів підготовки 6.030507 "Маркетинг" та 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" денної форми навчанняПотьомкін С. К.; Козлова І. М.; Мазко Т. І.; Потемкин С. К.; Козлова И. Н.; Мазко Т. И.; Potiomkin S. K.; Kozlova I. M.; Mazko T. I.
2014Робоча програма навчальної дисципліни "Управління змінами" для студентів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" всіх форм навчанняГриньова В. М.; Мазко Т. І.; Гринева В. Н.; Мазко Т. И.; Gryneva V. M.; Mazko T. I.
2014Робоча програма навчальної дисципліни Менеджмент і адміністрування: Менеджмент" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчанняПотьомкін С. К.; Козлова І. М.; Мазко Т. І.; Потемкин С. К.; Козлова И. Н.; Мазко Т. И.; Potiomkin S. K.; Kozlova I. M.; Mazko T. I.
2014Формування групи показників для діагностики системи маркетингу підприємстваКоюда В. О.; Мазко Т. І.; Коюда В. А.; Мазко Т. И.; Koiuda V. O.; Mazko T. I.