Browsing by Author Железнякова Э. Ю.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Problems and some aspects of the training of foreign citizens in the process of teaching mathematics in higher education institutionsZhelezniakova E. U.; Silichova T. V.; Железнякова Е. Ю.; Сілічова Т. В.; Железнякова Э. Ю.; Силичева Т. В.
2019The path to success in EIT in mathematics: individual aspects and questionsZheleznyakova E. Y.; Silichova T. V.; Железнякова Э. Ю.; Силичева Т. В.; Железнякова Е. Ю.; Сілічова Т. В.
2018Вища математика: робоча програма для студентів галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівняНорік Л. О.; Железнякова Е. Ю.; Норик Л. А.; Железнякова Э. Ю.; Norik L. O.; Zhelezniakova E. Y.
2013Высшая и прикладная математика в примерах и задачах. Раздел «Математическое программирование»: учебное пособие для иностранных студентовЖелезнякова Э. Ю.; Игначкова А. В.; Zhelezniakova E. Y.; Ignachkova A. V.
2018Дослідження впливу структури активів на формування прибутку банків іноземних банківських групНорік Л. О.; Железнякова Е. Ю.; Норик Л. А.; Железнякова Э. Ю.; Norik L. O.; Zhelezniakova E. Y.
2017Діагностика мультиколінеарності та застосування ridge-регресії в rТижненко О. Г.; Железнякова Е. Ю.; Тыжненко А. Г.; Железнякова Э. Ю.; Tyzhnenko O. G.; Zhelezniakova E. Y.
2017Економетрика : робоча програма для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняМалярець Л. М.; Лебедєва І. Л.; Железнякова Е. Ю.; Малярец Л. М.; Лебедева И. Л.; Железнякова Э. Ю.; Malyarets L. M.; Lebedeva I. L.; Zhelezniakovа E. Y.
2016Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" : навчальний посібникЖелезнякова Е. Ю.; Лебедєва І. Л.; Норік Л. О.; Стєпанова К. В.; Железнякова Э. Ю.; Лебедева И. Л.; Норик Л. А.; Степанова Е. В.; Zhelezniakova E. Y.; Lebedeva I. L.; Norik L. O.; Stiepanova K. V.
2017Математика : методические рекомендации к практическим занятиям для слушателей подготовительного отделенияЖелезнякова Э. Ю.; Силичева Т. В.; Миненкова Е. В.; Железнякова Е. Ю.; Сілічова Т. В.; Мінєнкова О. В.; Zhelezniakovа E. Y.; Silichova T. V.; Minenkova O. V.
2016Математичні методи і моделі в управлінні економічними процесамиМалярець Л. М.; Місюра Є. Ю.; Койбічук В. В.; Тижненко О. Г.; Норік Л. О.; Лебедєва І. Л.; Воронін А. В.; Гунько О. В.; Шевченко О. К.; Беседовська Т. Б.; Железнякова Е. Ю.; Ковальова К. О.; Малярец Л. М.; Мисюра Е. Ю.; Койбичук В. В.; Тыжненко А. Г.; Норик Л. А.; Лебедева И. Л.; Воронин А. В.; Гунько О. В.; Шевченко А. К.; Беседовская Т. Б.; Железнякова Э. Ю.; Ковалева К. А.; Malyarets L. M.; Misiura Ie. Iu.; Koybichuk V. V.; Tyzhnenko O. G.; Norik L. O.; Lebedeva I. L.; Voronin A. V.; Gunko O. V.; Shevchenko O. K.; Besedovska T. B.; Zhelezniakova E. Y.; Kovaleva K. O.
2013Методические рекомендации к выполнению контрольных работ по учебной дисциплине "Оптимизационные методы и модели" для иностранных студентов отрасли знаний 0305 "Экономика и предпринимательство" заочной формы обученияМалярец Л. М.; Железнякова Э. Ю.; Лебедева И. Л.; Норик Л. А.; Малярець Л. М.; Железнякова Е. Ю.; Лебедєва І. Л.; Норік Л. О.; Malyarets L. M.; Zhelezniakova E. Y.; Lebedeva I. L.; Norik L. O.
2016Методические рекомендации к выполнению контрольных работ по учебной дисциплине "Эконометрика" для иностранных студентов заочной формы обученияЖелезнякова Э. Ю.; Лебедева И. Л.; Норик Л. А.; Железнякова Е. Ю.; Лебедєва І. Л.; Норік Л. О.; Zhelezniakova E. Y.; Lebedeva I. L.; Norik L. O.
2014Методичні рекомендації до самостійної роботи з розділу "Вища математика" навчальної дисципліни "ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" спеціалізації "Бізнес-адміністрування" денної форми навчанняЖелезнякова Е. Ю.; Сілічова Т. В.; Железнякова Э. Ю.; Силичева Т. В.; Zhelezniakova E. Y.; Silichova T. V.
2014Методичні рекомендації до самостійної роботи з розділу "Вища математика" навчальної дисципліни "Вища та прикладна математика" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" спеціалізації "Бізнес-адміністрування" денної форми навчанняЖелезнякова Е. Ю.; Сілічова Т. В.; Железнякова Э. Ю.; Силичева Т. В.; Zhelezniakova E. Y.; Silichova T. V.
2018Окремі аспекти координації узгодження інтересів внутрішніх споживачів для забезпечення організаційної стійкості функціювання підприємств за допомогою теорії ігорСілічова Т. В.; Железнякова Е. Ю.; Силичева Т. В.; Железнякова Э. Ю.; Silichova T. V.; Zhelezniakova E. U.
2019Окремі аспекти щодо побудови математичних моделей із оцінювання ри-зиків кредитування підприємств малого та середнього бізнесуЖелезнякова Е. Ю.; Сілічова Т. В.; Железнякова Э. Ю.; Силичева Т. В.; Zheleznyakova E. Y.; Silichova T. V.
2016Особливості системи контролювання процесу навчання у сучасній вищій школіСілічова Т. В.; Железнякова Е. Ю.; Силичева Т. В.; Железнякова Э. Ю.; Silichova T. V.; Zhelezniakova E. Y.
2013Сборник контрольных работ по высшей и прикладной математике для иностранных студентовЖелезнякова Е. Ю.; Ігначкова А. В.; Железнякова Э. Ю.; Игначкова А. В.; Zhelezniakova E. Y.; Ignachkova A. V.
2019Теорія ймовірностей та математична статистикаЖелезнякова Е. Ю.; Норік Л. О.; Железнякова Э. Ю.; Норик Л. А.; Zhelezniakovа E. Y.; Norik L. O.
2017Устойчивость олигополистического рынкаВоронин А. В.; Железнякова Э. Ю.; Воронін А. В.; Железнякова Е. Ю.; Voronin A. V.; Zhelezniakova E. U.