Browsing by Author Дороніна М. С.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2022Вплив пандемії COVID-19 на регіональні ринки праці УкраїниКизим М. О.; Бєлікова Н. В.; Леванда О. М.; Дороніна М. С.
2010Когнітивна компетентність: діагностика, розвитокДороніна М. С.; Литовченко І. В.
2016Проблемы и возможности формирования парадигмы поведенческой экономической теорииДоронина М. С.; Чепель И. В.; Дороніна М. С.; Чепель І. В.; Doronina M. S.; Chepel I. V.
2013Протиріччя в мотивації управлінського персоналу промислових підприємствДороніна М. С.; Черкашина Т. С.; Доронина М. С.; Doronina M. S.; Cherkashyna T. S.
2012Робоча програма навчальної дисципліни "Методологія і технологія наукових досліджень" для студентів спеціальності 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці" всіх форм навчанняДороніна М. С.; Ковальова В. І.
2013Робоча програма навчальної дисципліни "Формування та розвиток професійної компетентності персоналу" для студентів спеціальності 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці" всіх форм навчанняДороніна М. С.; Полякова Г. А.
2013Робоча програма навчальної дисципліни "Формування та розвиток інтелектуального капіталу виробничої організації" для студентів спеціальності 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці" всіх форм навчанняДороніна М. С.; Михайленко Д. Г.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Формування і розвиток професійної компетентності персоналу" для студентів усіх спеціальностей усіх форми навчанняЛитовченко І. В.; Дороніна М. С.
2019Розвиток управлінської компетентності керівників підприємствДороніна М. С.; Лугова В. М.; Сєріков Д. О.; Доронін С. А.
2010Систематизація чинників освітньо-фахового потенціалу виробничої організаціїДороніна М. С.; Литовченко І. В.
2011Соціологія (візуалізація основних положень)Дороніна М. С.; Сасіна Л. О.
2013Становлення когнітивного суспільства в Україні (проблеми та перспективи)Дороніна М. С.; Горленко В. Г.
2017Терміносистема дослідження розвитку управлінської компетентності керівника в умовах професіоналізації менеджментуДороніна М. С.; Білоконенко Г. В.; Сєріков Д. О.; Доронина М. С.; Белоконенко А. В.; Сериков Д. А.; Doronina M. S.; Bilokonenko H. V.; Sierikov D. O.
2002Управління економічними та соціальними процесами підприємства. МонографіяДороніна М. С.
2013-03-15Управління формуванням і розвитком професійної компетентності фахівців економічних спеціальностей в умовах неперервної освітиДороніна М. С.; Сасіна Л. О.; Полякова Г. А.; Михайленко Д. Г.; Шумська Г. М.; Полубєдова А. О.; Голубєв С. М.; Ракітіна Л. І.; Мозгова О. О.; Гронь О. В.; Білоконенко Г. В.; Колєсніченко Т. О.; Щоткіна О. В.; Ковальова В. І.; Воліков С. В.; Doronina M. S.; Sasina L. O.; Poliakova H. A.; Mykhailenko D. G.; Shumska G. M.; Polubedova A. O.; Holubiev S. M.; Rakitina L. I.; Mozgova O. O.; Hron O. V.; Bilokonenko H. V.; Koliesnichenko T. O.; Shchotkina O. V.; Kovalova V. I.; Volikov S. V.
2010Формування профілю компетенцій сучасного спеціаліста з управління персоналомДороніна М. С.; Литовченко І. В.