Browsing by Author Доровськой О. Ф.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Деякі аспекти складання та аналізу фінансової звітності підприємства в сучасних умовахШум М. А.; Доровськой О. Ф.; Чуприна С. М.; Доровской А. Ф.; Shum M. A.; Dorovskoy O. F.; Chupryna S. M.
2019Новітні тренди соціальної політики в контексті людського розвиткуНазарова Г. В.; Іванісов О. В.; Доровськой О. Ф.; Аграмакова Н. В.; Степанова Е. Р.; Гончарова С. Ю.; Дубівська С. С.; Семенченко А. В.; Ольховська В. В.; Касьмін Д. С.; Сотнікова Ю. В.; Дем’яненко А. А.; Лебединська О. С.; Чепель І. В.; Иванисов О. В.; Доровской А. Ф.; Степанова Э. Р.; Дубовская С. С.; Ольховская В. В.; Касьмин Д. С.; Сотникова Ю. В.; Демьяненко А. А.; Лебединская Е. С.; Чепель И. В.; Nazarova G. V.; Ivanisov O. V.; Dorovskoy O. F.; Agramakova N. V.; Stepanova E. R.; Honcharova S. Y.; Dubovskaya S. С.; Semenchenko A. V.; Olkhovska V. V.; Kasmin D. S.; Sotnikova Yu. V.; Demianenko A. A.; Lebedinska O. S.; Chepel I. V.
2019Обліково-аналітичне забезпечення використання основних засобів на підприємствахШум М. А.; Доровськой О. Ф.; Пахомова К. Ю.; Доровской А. Ф.; Shum M. A.; Dorovskoy O. F.; Pakhomova K. Y.
2018Організація аудиту витрат та собівартості продукції на підприємствіСеменець А. О.; Кіріченко А. О.; Доровськой О. Ф.; Семенец А. А.; Кириченко А. А.; Доровской А. Ф.; Semenets A. O.; Kirichenko A. O.; Dorovskoy O. F.
2017Організація праці : робоча програма для студентів спеціальності 051 "Економіка" першого (бакалаврського) рівняІванісов О. В.; Доровськой О. Ф.
2018Організація та методика аудиту розрахунків з оплати праці на підприємствіСеменець А. О.; Воровик Т. А.; Доровськой О. Ф.; Семенец А. А.; Воровик Т. А.; Доровской А. Ф.; Semenets A. O.; Vorovyk T. A.; Dorovskoy O. F.
2020Перспективні напрями розвитку людських ресурсівНазарова Г. В.; Іванісов О. В.; Лебединська О. С.; Семенченко А. В.; Касьмін Д. С.; Аграмакова Н. В.; Писаревська Г. І.; Доровськой О. Ф.; Дем’яненко А. А.; Дубівська С. С.; Чепель І. В.; Малюкіна А. О.; Сотнікова Ю. В.; Котляревська К. Ю.; Голубєв С. М.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Демографія" для студентів напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" всіх форм навчанняІванісов О. В.; Доровськой О. Ф.
2015Робоча програма навчальної дисципліни "Кадрове діловодство" для студентів напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" всіх форм навчанняДоровськой О. Ф.; Іванісов О. В.
2014Робоча програма навчальної дисципліни "УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ" для студентів напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" денної форми навчанняІванісов О. В.; Доровськой О. Ф.