Browsing by Author Ушакова І. О.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 22 to 41 of 58 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп’ютерні науки" всіх форм навчанняЗолотарьова І. О.; Парфьонов Ю. Е.; Ушакова І. О.; Zolotaryova І. О.; Parfonov Y. E.; Ushakova І. О.
2020Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт для студентів спеціальностей 121 "Інженерія програмного забезпечення", 122 "Комп'ютерні науки", 126 "Інформаційні системи та технології" першого (бакалаврського) рівняПарфьонов Ю. Е.; Ушакова І. О.
2008Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні системи в маркетингу" (в середовищі CRM-системи "Парус") для студентів напряму підготовки "Маркетинг" усіх форм навчанняУшакова І. О.; Ушакова И. А.; Ushakova I. O.
2021Методичні рекомендації до виконання магістерської дипломної роботи для студентів освітньо-професійної програми "Комп'ютерні науки" спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" другого (магістерського) рівняМінухін С. В.; Ушакова І. О.; Голубничий Д. Ю.; Щербаков О. В.
2021Методичні рекомендації до оформлення звітів, курсових проєктів та дипломних робіт (проєктів) для студентів спеціальностей 121 "Інженерія програмного забезпечення", 122 "Комп'ютерні науки", 126 "Інформаційні системи і технології"Ушакова І. О.; Плеханова Г. О.; Беседовський О. М.
2021Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для студентів ОПП "Комп'ютерні науки" спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" другого (магістерського) рівняМінухін С. В.; Ушакова І. О.; Голубничий Д. Ю.; Щербаков О. В.
2021Основи проектування інформаційних систем : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» освітньої програми «Інформаційні системи та технології» першого (бакалаврського) рівняТютюник О. О.; Удовенко С. Г.; Ушакова І. О.
2008Основи системного аналізу об’єктів і процесів комп’ютеризації: навчальний посібник для студентів напряму "Комп’ютерні науки" . Ч. 2.Ушакова І. О.; Ушакова И. А.; Ushakova I. O.
2010Практикум з навчальної дисципліни "Основи системного аналізу об’єктів і процесів комп’ютеризації": навчально-практичний посібникУшакова І. О.; Плеханова Г. О.; Ушакова И. А.; Плеханова А. О.; Ushakova I. O.; Plekhanova G. O.
2015Проектування інформаційних систем : практикумУшакова І. О.; Ушакова И. А.; Ushakova I.
2022Проєктування. Методичні рекомендації до виконання курсового проєкту для студентів спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології" першого (бакалаврського) рівняТютюник О. О.; Бринза Н. О.; Ушакова І. О.
2020Підходи до забезпечення якості програмного забезпеченняУшакова І. О.
2010Робоча програма навчальної дисципліни "Основи системного аналізу об’єктів і процесів комп’ютеризації" для студентів напряму підготовки "Комп’ютерні науки" всіх форм навчанняУшакова І. О.; Ушакова И. А.; Ushakova I.
2013Робоча програма навчальної дисципліни "Проектування інформаційних систем" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп’ютерні науки" всіх форм навчанняУшакова І. О.; Ушакова И. А.; Ushakova І.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Системний аналіз" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" всіх форм навчанняЧубук В. В.; Ушакова І. О.; Ушакова И. А.; Chubuk V. V.; Ushakova I. O.
2012Робоча програма навчальної дисципліни "Системний аналіз" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп’ютерні науки" всіх форм навчанняУшакова І. О.; Ushakova I. O.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Інформаційні системи в сучасному бізнесі" для студентів спеціальності 7.05010101 "Інформаційні управляючі системи та технології" всіх форм навчанняУшакова І. О.; Плеханова Г. О.; Ушакова И. А.; Плеханова А. О.; Ushakova I. O.; Plekhanova G. O.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Інформаційні системи в бізнесі" для студентів усіх спеціальностей денної форми навчанняУшакова І. О.; Ушакова И. А.; Ushakova I.
2009Робоча програма навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології в маркетингу" для студентів напрямку підготовки "Маркетинг" усіх форм навчанняУшакова І. О.; Ушакова И. А.; Ushakova I.
2011Робоча програма навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології у статистиці" для студентів напряму підготовки "Прикладна статистика" денної форми навчанняУшакова І. О.; Ушакова И. А.; Ushakova I.